jueves, 31 de agosto de 2017

Cursos octubre - novembre - desembre 2017

A partir del dimecres 13 de setembre de 2017. (Es donaran números per ordre d’arribada;  es faran les inscripcions als cursos).
Cal recordar que cada persona podrà fer un màxim de dues inscripcions (dues persones).
Aquests cursos són gratuïts i estan adreçats exclusivament a persones que no tinguin cap
contracte laboral, persones jubilades o joves fins a 24 anys.
Per a poder inscriure’s en un curs d’informàtica, cal estar empadronat al Vendrell.
El dia de les inscripcions serà imprescindible presentar el DNI
actualitzat o el volant d’empadronament, així com la targeta de l’atur.
Cada persona podrà fer un màxim de dues inscripcions (dues persones).
No es podrà fer més d’un curs per persona i trimestre. Amb dues faltes no justificades
es perdrà la plaça i no es podrà tornar a fer la inscripció.
Aquests cursos es realitzaran del 2 d’octubre al 22 de desembre 2017.
NOTES:
Totes les inscripcions es realitzaran al Centre cívic L’Estació, de 9 h a 14 h i de 15 h a 21 h.
La realització dels cursos està condicionada a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes.
PLACES LIMITADES